Rossiter Communications

Mae'r ymgynghoriaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Rossiter Communications yn cynnig atebion strategol i helpu cleientiaid i adeiladu eu busnes, proffil ac enw da eu brand yn nhirwedd digidol tameidiog heddiw.

Dealltwriaeth, cyngor, cefnogaeth

Gan weithio'n agos gydag arweinyddion busnes, uwch reolwyr a thimau Cysylltiadau Cyhoeddus mewnol, mae Rossiter Communications yn darparu dealltwriaeth, cyngor a chefnogaeth gyfathrebu ymarferol mewn:

Arbenigedd Cysylltiadau Cyhoeddus helaeth

Mae'r ymgynghoriaeth yn cael ei rhedeg gan Huw Rossiter sydd wedi bod mewn swyddi Cyfathrebu ar lefel uchel yn y BBC ac S4C yn ogystal a gyda'r rheoleiddwyr cyfryngau Ofcom ac ITC.

Ymagwedd gydweithredol

Gyda chleientiaid yn Llundain a Chymru, mae Huw yn cynnig ymagwedd gydweithredol tuag at weithio gyda chleientiaid - gan gyflwyno gwasanaeth wedi'i deilwra sydd wedi'i lywio gan ei gefndir cynhwysfawr yn un o sectorau mwyaf deinamig y DU.

Sectorau