Erthyglau Golygyddol

Dylanwadu ar farn

Mae lleoliad erthyglau golygyddol mewn cyhoeddiadau print a gwe allweddol yn agwedd effeithiol o unrhyw ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus. Maent yn caniatáu i uwch reolwyr nodi eu safbwynt ar faterion allweddol a gallant helpu i ddylanwadu ar farn, yn enwedig yn ystod argyfwng.

Anerchiadau a llenyddiaeth gorfforaethol

Mae ei arbenigedd hefyd yn cynnwys drafftio llenyddiaeth corfforaethol ac anerchiadau a chyflwyniadau i uwch reolwyr.

Cyfleu'r neges

Mae gan Huw Rossiter, sydd yn newyddiadurwr medrus gyda chysylltiadau sylweddol yn y wasg, darlledu a'r sectorau cyfryngau newydd yn y DU, brofiad eang o ddrafftio a sicrhau gofod i erthyglau golygyddol-barn mewn cyhoeddiadau cenedlaethol, rhanbarthol ac arbenigol.