Eiriolaeth

Mae cyflwyno polisiau a barn corfforeathol ar lwyfannau cyhoeddus yn elfen pwysig o gyrraeddd cynulleidfaoedd.

Mae gan Huw Rossiter brofiad eang fel llefarydd corfforaethol. Mae wedi cynghori rhai o arweinyddion mwyaf amlwg y byd darlledu ar materion cyfryngol. Mae ganddo brofiad o gyfweliadau radio a theledu ac mae wedi ymddangos fel panelwr ar nifer o gynadleddau diwydiant.