Huw Rossiter

Cyfathrebu integredig

S4C logoMae gan Huw Rossiter brofiad eang o gyflwyno cyfathrebu effeithiol ar draws yr amrediad llawn o gyfryngau ac hefyd o cyfathrebu corfforaethol a cyfathrebu i ddefnyddwyr.

Mae'n gyn Gyfarwyddwr Cyfathrebu S4C ac roedd yn aelod o'i fwrdd gweithredol.

Bu'n goruchwylio yn strategol ac yn greadigol yr holl farchnata ar sgrin, oddi ar y sgrin ac ar-lein, cyfathrebiadau cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, digwyddiadau corfforaethol, gwefan, cyfathrebiadau staff a llinell y gwylwyr.

 

Rheoleiddio a pholisi cyhoeddus

Ofcom logoBu Huw hefyd yn Bennaeth Cyfathrebu Darlledu Ofcom, ar ôl ymuno â'r rheoleiddiwr darlledu a thelegyfathrebiadau yn 2003 fel y Pennaeth Cyfryngau cyntaf.

ITC logoRhwng 2001 a 2003 ef oedd Pennaeth Materion Cyhoeddus yn y Comisiwn Teledu Annibynnol (ITC), y cyn reoleiddiwr ar gyfer teledu masnachol y DU.

BBC

Treuliodd 19 mlynedd cyn hynny yn y BBC; treuliodd 10 mlynedd cyntaf ei yrfa yn y BBC fel Swyddog Cyhoeddusrwydd yn Llundain ac am y naw mlynedd olaf fel Pennaeth y Wasg a Chyhoeddusrwydd yn BBC Cymru.

BBC logo


Cefndir Newyddiadurol

Dechreuodd Huw ei yrfa fel newyddiadurwr ar y South Wales Evening Post. Mae ei erthyglau wedi ymddangos yn rhai of bapurau rhanbarthol mwyaf y DU, yn cynnwys y Birmingham Post & Mail, Glasgow Herald, Leicester Mercury, Liverpool Daily Post, Liverpool Echo, Manchester Evening News, Western Mail a'r Yorkshire Post.

Mae'n aelod o CIPR a'r RTS.

Royal Television Society and Chartered Institute of Public Relations logos

Symudiadau Gyrfa